fbpx
Jenny Ahlin

Jenny Ahlin

Svenska träslag

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vill du veta vilket träslag du ska välja när du slöjdar eller snickrar? Här får du en genomgång av Sveriges vanligaste träslag utifrån växtplats och virkets olika egenskaper. Först presenteras barrträden och därefter kommer lövträden uppdelade efter hårdhet.

Barrträd

tall
Gran

Gran växer i hela landet och är Sveriges vanligaste träslag. Den trivs bäst på fuktiga marker. Veden har en jämn och lite ljusare färg än tallens splintved. Snabbväxande gran (långt mellan årsringarna) har lägre hållbarhet än den långsamväxande granen men jämförelsevis är granen känsligare mot röta än tallen.

Virket är lätt att bearbeta men de hårda kvistarna gör hyvlingen svår. Gran använder man bland annat till byggnader, konstruktioner, golv, stegar, gärdsgårdar, korgar, laggkärl och matförvaringskärl.

Idegranen är giftig (ej bären) och fridlyst. I Sverige blir idegranen bara en buske på grund av det kalla klimatet.

 
Tall (furu)

Tallen finns i hela Sverige och växer främst på torra marker, men förekommer även på torvmarker. Kärnan innehåller mycket harts vilket gör den mörkare i färgen och mer tålig mot röta. Den ljusare splintveden är känsligare mot angrepp.

Furu (tallens virke) är mjukt och lätt att klyva, hyvla och svarva vilket gör att den lämpar sig bra till bland annat byggnader, konstruktion och möbler. Tall passar inte till att göra kärl för mat då den ger smak.

 
En

Enen växer i hela landet och trivs bäst på öppna marker. Enen är i grunden en buske men kan bilda både platta marknära buskar och enstammiga höga träd. 

Det doftande virket har en rödbrun kärna som är mycket röttålig och gulvit splint. Virket är mycket segt och är svårt att klyva men går i övrigt bra att bearbeta och att torka utan risk för sprickor. På grund av de klena dimensionerna använder man envirket till smörknivar, smörbyttor, svepaskar, skedar, korgflätning och dylikt.

 
Lärk

Lärk växer på djupa, luckra jordar upp till södra Norrland. Kärnveden har en rödaktig färg och den tunna splintveden är gulvit. Kärnveden tål röta bra på grund av höga halter harts.

Virket är hårdare än tall och gran. Torkning sker snabbt men det finns risk för deformation och sprickor. Däremot är fibrerna raka och lärk är lätt att klyva och bearbeta. Lärk använder man till byggnader och möbler som ska tåla vatten samt till golv.

 

Hårda lövträd

träslag bok
Avenbok (vitbok)

Avenboken växer i södra Sverige och är det hårdaste och starkaste träslaget i Norden.

Veden är seg och den tål inte röta i någon högre grad. Vid torkning krymper den mycket och rör sig vid fuktväxlingar vilket innebär att det kan bli stora deformationer. Virket är mycket svårt att klyva och att bearbeta. Avenbok använder man bland annat till tappar, träskruvar, vertygsskaft, borstar, bordsskivor, hyvelbänkar, huggkubbar och tvingar.

 
Lönn

Det finns flera lönnarter som växer på den södra halvan av Sverige. Skogslönnen trivs på näringsrika jordar och behöver mycket ljus för att växa sig stor.

Virket är hårt, elastiskt och har raka fibrer. Veden är vit till gulvit och tål röta dåligt. Vid torkning blir lönn lätt missfärgat av svampar. Lönn är svårt att klyva men ganska lätt att bearbeta. Det hårda och elastiska virket passar bra till bland annat slevar, skaft till yxor och räfsor, borstar, hyvlar, svarvade föremål och möbler.

 
Syrén

Syren har man odlat sedan medeltiden i Sverige och den växer även i stora delar av Norrland.

Veden är seg och hårdast av alla svenska träslag, oftast vriden och har naturliga sprickor. Syren är svårt att torka och krymper mycket. Virket går bra att svarva, man använder det till knivskaft, promenadkäppar, paraplyskaft, räfspinnar, sömnadsnålar och smygmaskvirknålar.

 
Päron

Päron är odlad i soliga lägen i sydligaste tredjedelen av Sverige.

Veden är hård, tung och hållbart. Vid torkning kan päronvirket slå sig (vrida sig) ganska mycket men är lätt att bearbeta. Päron använder man till musikinstrument, sniderier, svarvade föremål, linjaler och vinkelhakar.

 
Oxel

Oxel är ljuskrävande och finns i oftast i Syd- och Mellansveriges kulturlandskap.

Virket är mycket hårt, tungt, segt och svårt att klyva. Oxel kan vara svårt att torka, hyvla och såga. Därmed passar oxel bra till svarvning, hyvelbänkar, verktyg såsom hyvlar och klubbor och till maskindelar.

 
Rönn

Rönn finns i hela Sverige och växer på de flesta ljusa platser. 

Virket är hårt, segt och tål röta måttligt till dåligt. Vid torkning finns det risk för många små sprickor. Rönn är svårt att klyva men är lätt att bearbeta och man använder det till skaft på yxor och andra verktyg, räfspinnar, svepaskar och småslöjd. Barken kan man använda till burkar.

 
Ek

Skogsek och bergsek är de två arterna som finns i Sverige. De växer främst söder om Dalälven.

Virket är hårt, starkt och tungt. Om virket torkar för snabbt finns det risk för sprickbildning. Kärnan tål röta och angrepp från insekter till skillnad från splintveden. Man har därmed använt ek till skepp, ekor och konstruktioner som ska stå i vatten. Ek använder man även till byggnader, inredning, och möbler. Virket går bra att böja och passar därmed till tunnor, spånaskar och laggkärl. Barken använder man vid garvning av läder på grund av den höga halten garvsyror.

Se flera verktyg och redskap tillverkade i svenska träslag i webbutiken.

 
Bok

Boken växer i den sydligaste tredjedelen av Sverige i kalkrika mulljordar. Den invandrade för ca 4 000 år sedan och blir ca 300-400 år men får oftast röta vid 160 år. 

Veden är lättkluven, hård, tung och har ett mycket högt bränslevärde. Bok tål röta och angrepp dåligt men torkar snabbt, dock finns en stor risk för sprickor då veden krymper mycket. Virket pasar bra till svarvning och till husgeråd då den inte avger smak, glassspinnar är tillverkade av bok. Virket går även bra att böja och passar därmed till möbler.

 
Ask

Asken växer från Värmland och söderut och den har stora krav på näringrik jord. 

Veden är seg och hård, speciellt ytveden är elastisk vilket gör att den passar till band. Ju snabbare asken har växt desto högre densitet får den. Virket klarar inte röta särskilt bra och den torkar snabbt utan stora sprickbildningar. Virket är ganska lätt att bearbeta, klyva och böja vilket gör att den passar till bland annat räfsor, skidor, verktygsskaft, stegpinnar, pilbågar kanoter, åror och möbler.

 

Medelhårda lövträd

träslag hassel
Hassel

Hassel finns i södra halvan av Sverige och trivs på näringsrika jordar. Den växer i buketter och stammarna blir sällan över 15 cm. 

Veden är mjuk, seg, böjlig och lätt att klyva. Virket är lätt att torka men krymper en del. Eftersom hasseln inte får kraftiga stammar passar den bäst som band till laggkärl och tunnor, korgflätning, handtag och den sega veden gör den även lämplig som metspö.

 
Alm

Almen växer främst i södra Sverige men förekommer upp till Jämtland och södra Lappland. Den är ett av våra äldsta trädslag som invandrade för ca 10 000 år sedan.

Veden är hård, seg, tung och svår att klyva. Splintveden tål röta och insekter sämre än kärnveden. Virket torkar lätt utan några stora sprickbildningar och den är lätt att bearbeta. Den hårda och sega veden gör att man använder alm till hjulnav, kvarnhjul, inom båtbyggeri, möbler, bogträ och verktygsskaft.

 

Mjuka lövträd

björk
Klibbal

Klibbal finns i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten och växer i fuktiga till blöta jordar.

Veden är rödaktig, ganska mjuk och är mycket hållbar i vatten. Klibbal torkar ganska snabbt utan skador och är lätt att klyva och bearbeta. Virket använder man bland annat till svarvade föremål, skopor, tunnor, möbler och träskor. 

 
Björk

Vårtbjörken och glasbjörken växer i hela landet förutom i fjällskogarna där endast glasbjörken förekommer.

Virkets egenskaper är i stort sett lika för de två arterna. Veden kan vara alltifrån rakfibrig till vresig och den tål röta dåligt. Den är ganska lätt att torka men kan deformeras. Glasbjörkens virke är mjukare och mer lättbearbetad än vårtbjörkens. De båda träslagen är lätta att svarva och tälja i. Björk använder man till bland annat skedar, slevar, skålar och kåsor. Skaftet på Moraknivs slöjdknivar är i björk.

 

Gråal

Gråalen växer i hela landet och kan växa på torra sandjordar. 

Virket är lite mjukare och lättare än klibbal och tål röta sämre. Den är lätt att bearbeta och klyva men är ofta kvistig och vriden vilket gör att den passar till mindre slöjdföremål såsom träskor och kavlar.

 
Sälg

Sälgen finns i hela landet men är vanligast i norra delarna och den växer i soliga lägen.

Veden rötar inte på stock men kan röta levande. Virket går bra att torka och är lätt, mjukt, rakfibrigt och böjtåligt. Sälg har använder man till kärl för dryck, träskor, svepaskar och möbler.

 

Mycket mjuka lövträd

träslag lind
Asp

Aspen finns i hela Sverige, växer på all sorts mark och var en av de första träslagen att invandra till Sverige efter istiden.

Veden har längre och rakar fibrer än de andra svenska träslagen. I veden finns det inslag av kisel som gör verktygen slöa. Virket tål inte röta och är svår att torka då den lätt missfärgas och deformeras. Däremot går den lätt att klyva, såga, svarva och skära i. Asp använder man till ok, takrännor, laggkärl, tråg, krympburkar, svepaskar och byttor.

 
Lind

Linden växer i södra halvan av Sverige och skogslind är den vanligaste arten.

Veden är lätt, mjuk och rakfibrigt men tål inte röta. Virket går lätt att torka, klyva och tälja i vilket gör det lämpligt till sniderier, bildhuggeri och för att svarva i. Innerbarken kan användas till rep och korgar eftersom det är segt och tunt.

_________________________________

Läs mer:

I artikeln Tälja i trä: val av material får du lära dig mer om vad du ska tänka på vid valet av material.

Du kan läsa mer om de olika träslagen på Slöjden i skogen och i Den virtuella floran.

Senaste kommentarer

5 svar

 1. Tack så jättemycket för en fantastisk information om våra träd och dess användning, tom päronträ. Ska läsa mer och lära mig 🤗

 2. Hej!
  Detta var en informativ sida om trä som jag kommer att dela med mig om.
  Sökte just efter träslag för matlagning.
  Här i södra delarna av Sverige har jag många Askar och en av dem har en stam som har en enorm diameter. Detta träd ska få vara kvar så länge jag lever.
  Men jag har andra mindre askar som jag har tagit ner för att använda som slöjdvirke.
  Kan nämna att jag planterat ut fler nya askar än jag tagit ner.
  Jag är förtjust i både trädet och virket. Nackdelen är att de är så sega att grönska på våren.
  Till mina frågor: Kan jag använda askträ i redskap för matlagning typ bakning.
  Finns det några användningsområde för de stora mängder frö som träna tappar och sprider? Hur är det med ätligheten? Några andra egenskaper av ask/askträ som är ovanliga? Något mer om Ask/askträd som inte omnämns i Wikipedia?
  MVH/Lasse Lennartsson

  1. Hej Lasse och tack för din kommentar. Det glädjer mig att du vill dela sidan vidare!
   Ask är ett härligt slöjdmaterial men jag har själv endast använt det till möbler. När jag läser om träslaget i mina böcker hittar jag endast information om att den bara har använts till redskap, möbler och liknande. Inget om köksredskap. Jag gissar då att det kan bero på att asken kan ge en bismak till maten. När man slöjdar i ask känner man att veden luktar.
   Tyvärr hittar jag ingen information om fröna eller andra egenskaper hos ask. Ramlar jag över något spännande så skriver jag en kommentar. Kanske kan någon på botaniska föreningen hjälpa dig? Lycka till med dina askar! /Jenny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs även:

Linolja till trä och färg

Lin odlas som spånadslin eller oljelin. I Sverige är det endast oljelin som man numera odlar och det sker i den södra

Näver som slöjdmaterial

Näver är den yttersta delen på björkar. Den korkliknande barken är formbar, motståndig mot röta och isolerar mot kyla. På grund av

Hampa till rep och tyg

Hampa är en gammal och härdig kulturväxt. Den har varit en av jordens viktigaste grödor och det är få fibrer som har